Bảng giá dịch vụ quản lý quảng cáo Google Ads

Gói dịch vụ

Ngân sách quảng cáo tự chọn/tháng (VNĐ)

Phí dịch vụ/tháng (VNĐ)

Số lượng từ khóa cho phép

Tư vấn thiết lập chiến dịch

Giám sát, điều chỉnh chiến dịch

Đề xuất cải thiện tối ưu hóa website

Khách hàng cùng quản lý Google Adwords

CƠ BẢN

Dưới 5 triệu

500 ngàn

Không giới hạn

Gói Nâng Cấp

Từ 5 triệu đến dưới 10 triệu

1 triệu

Không giới hạn

Gói Cao Cấp

Từ 10 triệu đến dưới 20 triệu

1.5 triệu

Không giới hạn

Gói Doanh Nghiệp

Trên 20 triệu

10% ngân sách quảng cáo tự chọn/tháng

Không giới hạn