Bảng giá dịch vụ quản trị website

Nội Dung CV

Tư vấn SEO Website

Cập nhật tin bài, sản phẩm do khách hàng cung cấp

Viết bài nội dung chuẩn SEO

Tối ưu hóa tin bài, sản phẩm chuẩn SEO

Biên soạn lại nội dung

Số lần tối đa yêu cầu chỉnh sửa / bài viết

Thiết kế Banner, Slide

Chia sẻ bài viết lên Fanpage

Xử lý hình ảnh, gắn logo, SĐT, tối ưu dung lượng ảnh

Hỗ trợ nhúng mã Facebook Pixel, Google Analytic, Google Ads

Nhúng Live chat, Facebook chat

Tư vấn quảng cáo Facebook Ads / Google Ads

Báo cáo kết quả

Kiểm tra hoạt động Website

Gói 1 tháng

Gói 3 tháng

Gói 6 tháng

Gói 12 tháng

CƠ BẢN

300,000 đ / gói

< 20 bài

< 10 bài

1 lần / bài

Hàng Tháng

Hàng Ngày

300,000 đ

Giảm 10% còn 810,000 đ

Giảm 20% còn 1,440,000 đ

Giảm 30% còn 2,520,000 đ

TIÊU CHUẨN

450,000 đ / gói

< 50 bài

<= 5 bài

< 20 bài

1 lần / bài

2 banner

Hàng Tháng

Hàng Ngày

450,000 đ

Giảm 10% còn 1,215,000 đ

Giảm 20% còn 2,160,000 đ

Giảm 30% còn 3,780,000 đ

CAO CẤP

800,000 đ / gói

< 120 bài

<= 10 bài

< 50 bài

2 lần / bài

3 banner

Hàng Tháng

Hàng Ngày

800,000 đ / gói

Giảm 10% còn 2,160,000 đ

Giảm 20% còn 3,840,000 đ

Giảm 30% còn 6,720,000 đ